Agenda [+]

Notícies [+]

L'entrevista [+]

Isabelle Turmaine

07/04/2016
Directora de Projectes i Serveis d'Informació. Associació Internacional d'Universitats (IAU)
  • ACUP: La IAU va organitzar un seminari a Barcelona titulat "De l’HEEFA cap a l’SDG4: construint a partir dels èxits". Quins han estat els èxits més importants de l’HEEFA?
    IT: L'assoliment més important del projecte HEEFA de l’IAU ha estat el reconeixement de la importància d'incloure el sector de l'educació superior en els programes relacionats amb l'educació internacional. Com s’ha mantingut durant tot el projecte i en moltes reunions, l'educació superior és un continu i les persones que estiguin disposades a continuar o a reprendre els seus estudis en quals... [llegeix més]
  • ACUP: Quin paper veu per a l'Educació Superior a l'Agenda 2030?
    IT: Crec que l'educació superior té almenys tres funcions principals en l'Agenda 2030: 1. proporcionar als responsables polítics i a les ONG mitjançant investigacions sobre tots els SDGs (Sustainable Development Goals), i en particular en l’SDG4 la qual, com assistent a la tasca inconclusa de l'Educació per a Tots (EFA), observa els temes d'educació actuals i futurs. 2. Ensenyar a la propera gene... [llegeix més]