News

L’ACUP i la Generalitat presenten vint-i-una experiències de bones pràctiques d’innovació docent

L’ACUP i la Generalitat presenten vint-i-una experiències de bones pràctiques d’innovació docent

27/03/2017

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya han fet un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes. Per aquest projecte, s’han escollit un total de 21 experiències a partir de les millor comunicacions presentades en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació - CIDUI, celebrat el passat mes de juliol de 2016 a la Universitat Autònoma de Barcelona i de les distincions Jaume Vicens Vives 2016 de la modalitat col·lectiva. D’aquesta manera es vol donar a conèixer les tasques que es realitzen a la universitat i compartir aquest coneixement amb la comunitat educativa.

Les experiències s’han classificat dins dels quatre àmbits: 1) Metodologies innovadores, que inclou Programes d’Aprenentatge Servei, Cursos massius i oberts en línia (MOOCs), Metodologies centrades en l’estudiantat, i Experiències de ludificació en la docència. 2) Avaluació, que inclou Innovació en processos d’avaluació dels aprenentatges i Experiència d’avaluació de competències transversals, 3) TIC, que inclou L’ús dels smartphones, tauletes i Social Media com a eines d’aprenentatge en l’educació superior i Experiència d’ e-learning i semi-presencialitat en la docència universitària, i 4) Pràctiques externes, que engloba Millores de les pràctiques externes en la formació universitària i Programes de col·laboració Universitat-Societat

De cada bona pràctica se n’ha fet un document i un vídeo explicatius que podeu consultar aquí.