Notícies

Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana
Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana
Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana
Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana

Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana

09/03/2017

Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana. Així ho revela l’Informe d’Indicadors de Recerca i Innovació 2016 elaborat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que han presentat aquest dijous, 9 de març, a la Universitat Pompeu Fabra el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro, el president de l’ACUP i rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals i el vicerector de recerca de la Universitat de Girona, Jordi Freixenet.

L’Informe analitza els recursos, la producció i la transferència de coneixement i esdevé una eina per a la quantificació i l’estudi de l’evolució del sistema universitari català, alhora que representa un exercici de transparència i retiment de comptes. Així mateix inclou un monogràfic dedicat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la recerca de les universitats públiques catalanes. La que s’ha presentat avui és la cinquena edició de l’Informe d’Indicadors de Recerca i Innovació.

Recursos econòmics

Segons l’Informe, els fons aconseguits per les universitats públiques catalanes per a la recerca i la innovació l’any 2015 mostren un ascens notable en relació amb el 2013. D’aquesta manera s’ha revertit la tendència descendent recollida els últims anys i s’ha assolit una xifra global de 266,8 M€. Aquesta millora es deu en gran mesura a un augment clar dels fons competitius (193 M€ el 2015 enfront de 121 M€ el 2013), amb una xifra que suposa un 72% dels recursos totals, mentre que un 28% correspon a fons no competitius.

Una altra dada rellevant que presenta l’Informe és que la mitjana de fons captats per Personal Docent i Investigador (PDI) ha pujat a 35.231 €, quan tres anys enrere, el 2012, era de 30.879 €. L’augment va d’acord amb la importància dels fons captats per Catalunya en el període 2007-2013 a través del 7è PM: un total de 992 M€. A això cal afegir els 309 M€ que es van obtenir a través del programa H2020, durant els anys 2014 i 2015.

Producció científica

L’any 2015, Catalunya va obtenir 23 concessions de l’European Research Council (ERC). Això suposa un augment de més de mig punt respecte l’any 2014 i situa el país en el 4t lloc del rànquing de tots els països europeus participants. En aquesta dada està relacionada amb la bona marxa de la producció científica catalana. Ho demostra el fet que la mitjana de publicacions per investigador, equivalents a jornada completa, de l’any 2015 (1,37 publicacions) és un 71% superior a la de les universitats públiques de la resta de l’Estat (0,80).

En aquesta mateixa línia, l’Informe exposa que en el curs acadèmic 2014-2015 a les universitats públiques catalanes es van defensar 2.354 tesis, el què significa un increment del 5,4% respecte al curs passat i del 31% respecte als darrers cinc cursos. És per aquesta millora continuada, després d’uns anys d’alentiment, que les universitats públiques catalanes encapçalen la llista del sistema de recerca català d’acord amb la producció científica. A més, amb un impacte superior a la mitjana mundial, ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat pel que fa a la qualitat de la producció científica.

Innovació i cooperació

L’any 2014, les universitats catalanes van presentar 96 sol·licituds de patents prioritàries. Aquesta dada representa un increment del 14% respecte de l’any 2013, de manera que se situa al mateix nivell que el 2009.

Respecte a les empreses derivades, l’any 2015 n’hi havia 113 d’actives. Aquesta dada fa palès que les universitats continuen potenciant la creació d’empreses de base tecnològica com a instrument de transferència de coneixement i de generació de riquesa per al territori. El nombre d’empreses derivades actives ha seguit una evolució ascendent els darrers cinc anys. En conjunt, les universitats catalanes van generar, l’any 2014, el 24% dels ingressos per activitats de transferència de coneixement en relació amb el total d’universitats de l’Estat espanyol.

L’edició 2016 i la resta d’edicions de l’Informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes estan disponibles a www.indicadorsuniversitats.cat